Konkurs za najbolji literarni rad: Poslanik Muhammed a.s. – moj uzor

Udruženje za blagostanje raspisuje konkurs za najbolji literarni rad na temu Poslanik Muhammed a.s. – moj uzor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uvjeti konkursa:

  • Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
  • Kandidati pišu literarni rad na osnovu pregledanog serijala „Moj uzor“.    
    Serijal možete pogledati OVDJE.
  • Na konkurs se mogu dostaviti svi oblici literarnih izraza: poezija, proza i drugi.
  • Dostavljeni radovi mogu zadržavati najviše 2 (dvije) kartice teksta (jedna kartica 1800 znakova)

Rok za dostavu radova je 7. januar 2022. godine.

Radove dostaviti na e-mail: ub.konkurs@gmail.com, s naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD.

Sa radova koji budu poslani na e-mail bit će uklonjeni lični podaci autora, nakon čega će svaki pojedinačni rad biti, pod šifrom, dostavljen Komisiji za odabir najboljih radova.

Rezultati konkursa bit će objavljeni na službenoj stranici Udruženja do 14. januara 2022. godine.

Pobjednici će biti proglašeni posebno u kategoriji osnovnih škola, a posebno u kategoriji srednjih škola i to kako slijedi:

Nagrade za osnovce

Prva nagrada (tablet i novčana nagrada od 300,00 KM),

Druga nagrada (tablet i novčana nagrada od 200,00 KM),

Treća nagrada (tablet i novčana nagrada od 100,00 KM),

Četvrta, peta i šesta nagrada (novčana nagrada po 200,00 KM)


Nagrade za srednjoškolce

Prva nagrada (tablet i novčana nagrada od 300,00 KM),

Druga nagrada (tablet i novčana nagrada od 200,00 KM),

Treća nagrada (tablet i novčana nagrada od 100,00 KM),

Četvrta, peta i šesta nagrada (novčana nagrada po 200,00 KM)

Napomena: uz dostavu radova obavezno navesti vlastiti kontakt telefon, ili broj telefona/mobitela jednoga od roditelja/staratelja, kao i kategoriju takmičenja (osnovna ili srednja škola)!

Pročitajte još o našim realizovanim aktivnostima