Serijal "Moj uzor"

Odgojni projekat Udruženja za blagostanje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Priča o grupi mladih ljudi, njihovom odnosu prema sebi i okolini, pretočena u filmski serijal pod nazivom MOJ UZOR, predstavlja jedinstven način tretiranja i pogleda na društvene pošasti sa kojima se susreću mladi ljudi u današnjem vremenu.

Serijal od 13 epizoda

Svaka epizoda nosi zasebnu temu, odnosno razvija određenu problematiku, ukazuje na problem te na njega pokušava dati odgovor, a sve to kroz prizmu riječi i djela poslanika Muhameda s.a.w.s.

Moj uzor popravlja naš odnos prema drugima

Serijal nas uči kako se odnositi prema roditeljima, komšijama, prijateljima, prirodi, a također, govori o međuvršnjačkom nasilju, potiče na razvijanje ljubavi prema nauci, promoviše pozitivne osobine i iskrene međuljudske odnose.

Moj uzor prikazan na nekoliko
domaćih TV stanica

Gledajte serijal Moj uzor na Youtubeu