Pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva

Podjela prehrambenih paketa, kurbana i ogrijeva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomažemo na različitim lokacijama prema potrebi i zahtjevima aplikanata.

Podjela ramazanskih paketa

Ovaj projekat je baziran na podjeli prehrambenih paketa (cca.25 kg) stanovništvu Bosne i Hercegovine različitih soc.ugroženih kategorija, a sve u svrhu olakšanja posta postačima, te spremanju kvalitetnijih obroka za vrijeme iftara tokom posta mjeseca Ramazana.

Podjela kurbanskog mesa

Ovaj projekat je baziran na podjeli kurbanskog mesa (cca. 3,5 kg) stanovništvu Bosne i Hercegovine kao pomoć različitim soc.ugroženim kategorijama,

Pomoć u ogrijevu

Nastojimo olakšati grijanje u zimskom periodu tim kategorijama/jetimi, penzioneri, porodice sa više članova tj. svi koji su slabog imovinskog stanja.

Ogrjev u vidu cijepanih drva dijelimo na različitim lokacijama prema potrebi i zahtjevu aplikanata za pomoć.

Vijesti o projektu