Realizovan projekat “Karavane dobra”

Pomoć je podjeljena u čast Dana nezavisnosti države Kuvajta ali i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U suradnji sa organizacijom Rahma International-a iz Kuvajta, Udruženje za blagostanje je u februaru 2024. godine realizovala aktivnosti projekta Karavane dobra – Kavafil el Hajr 2024.

U okviru ovog projekta Udruženje za blagostanje, dana 26.2.2024.godine sa kolonom 10 kamiona prehrambenih paketa, ogrijevnog drveta, zimskih deka i dječijih paketiča, kreće iz Vogošče za već organizirane rute i destinacije na kojima se pomoć dostavljena.

Pomoć je podjeljena u čast dana nezavisnosti države Kuvajta ali i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koji slijedi.

Pri realizaciji ovog projekta ispred Rahma Internationala doputovao je, i lično sudjelovao, gospodin Abdul Aziz Enafi. Prehrambeni paketi u količini od 450 komada su preko Muftijstva Zeničkog, glavnog imama medžlisa Doboj dostavljeni i podijeljeni u naseljima Ševarlije i Potočani, općina Doboj, Republika Srpska.

Ogrijevno drvo je podijeljeno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na širem području Kantona Sarajevo. Ćebad i dječiji paketići su dostavljeni i podijeljeni u sirotište JU Dom-porodica Zenica.

Novinska agencija Fena je zabilježila:
Današnjom akcijom obilježavamo Dan nezavisnosti Kuvajta i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kaže Abdul Aziz Enafi, direktor organizacije “Rahma international” za Evropu. Ovo nije naša jedina aktivnost. Sličnih će biti još u vremenu pred nama. Naš glavni fokus, pored Bosne i Hercegovine, jesu dešavanja u pojasu Gaze gdje raspolažemo sa dva ureda unutar pojasa i sa Kuvajtskom bolnicom. Nastojimo pomoći svim onima kojima je danas pomoć, uistinu, potrebna.


Ispraćaju konvoja prisustvovali su i Federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Nerin Dizdar i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović. Zahvalili su se predstavnicima Kuvajtske organizacije “Rahma international” na podršci koju pružaju građanima Bosne i Hercegovine, te sa njima dogovorili neke od narednih projekata koje će sa njima realizovati.

blagostanje.ba

Pročitajte još o našim realizovanim aktivnostima