Podjeljeno 7 industrijskih šivaćih mašina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Udruženje za blagostanje izvršilo je podjelu 7 šivaćih mašina japanske marke Juki.

Ovaj put, mašine smo podjelili pravnicim licima, smatrajući da će biti bolje iskorištene i da će ciljna grupa biti brojnija, i to kako slijedi:

  • Udruženje Kaftan, Šerići – Zenica, dvije šivaće mašine;
  • Udruženje Emina, Turbe – Travnik, tri šivaće mašine;
  • Elči Ibrahim – pašina medresa – Travnik, dvije mašine.

Prilikom podjele mašina, pored predstavnika Udruženja bili su prisutni i predstavnici firme dobavljača, koji su na licu mjesta izršili kratku obuku rada na mašinama.

Udruženje za blagostanje, ovaj projekat realizuje više od dvadeset godina, gdje je podjeljeno preko stotinu mašina različitim pravnim i fizičkim licima.

Podjela je izvršena 25. januara 2024. godine.

blagostanje.ba

Pročitajte još o našim realizovanim aktivnostima